Vertrouwenspersoon

Klacht, probleem of ongewenst gedrag? neem contact op met onze vertrouwens contact persoon!

Sporten betekent dat je op een veilige, gezonde en plezierige manier in beweging bent. Bij BCL willen we er alles aan doen om te zorgen dat iedereen zich ook prettig voelt bij de club. Dat begint bij een veilige omgeving.

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor die veilige omgeving. Wij doen ons best de veiligheid en het speelplezier te garanderen. We letten daarbij niet alleen op de fysieke omgeving (gebouw, kleedkamers) maar ook en met name op de cultuur binnen de club.

Wees sportief en respectvol naar elkaar toe. Laat een ieder in zijn of haar waarde en laat verbaal of non verbaal geweld achterwege. Natuurlijk spreekt het voor zich dat fysiek geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten absoluut niet horen bij onze vereniging. Zulke zaken passen niet binnen de club en we willen als bestuur actief een bijdrage leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Bovendien willen we dat juist de mensen die last hebben van ongewenst gedrag helpen.

Heb je vragen of vermoedens of wil je melding doen of heb je een klacht of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kun je altijd bij het bestuur of onze vertrouwenscontactpersoon terecht. Bij BCL is Diny Veldhuisen onze vertrouwenscontactpersoon. Dit geldt niet alleen voor de leden, maar ook voor ouders, toeschouwers, enz.

Diny is geen lid van onze vereniging en woont in Laren. Sinds 1998 is Diny werkzaam als mediator en begeleidt ze mensen bij het vinden van een oplossing voor een conflict. Vanuit haar eigen bedrijf Anders Opgelost (www.andersopgelost.nl) en in het samenwerkingsverband Mediation Groep Oost-Nederland (www.mgon.nl) houdt ze zich vooral bezig met arbeidsmediation en scheidings- en omgangsmediation.

Diny is opgeleid als vertrouwenscontactpersoon en is al een aantal jaar de vertrouwenscontactpersoon voor de Berkelduikers. Bij problemen of vragen kun je Diny rechtstreeks bellen op 06-50460137. Samen met haar besluit je welke vervolgstappen je wilt of kunt nemen.

Natuurlijk hopen we dat niemand binnen onze club zich ongemakkelijk of ronduit onveilig voelt. Maar als dat wel zo is: blijf hier niet in je eentje mee rond lopen en neem contact op met ons of onze vertrouwenscontactpersoon.