Het bestuur

Het bestuur staat onder de bezielende leiding van Ad Snijders.

Onze secretaris is Ryanne van Wijk en onze penningmeester Cindy Everts gaat over het geld. 
Ondersteunend aan deze helden zitten Linda de Rijder en Anneke van Haren in het dagelijks bestuur. 

Van Links naar rechts: Linda, Cindy, Ad, Ryanne en Anneke