Nieuw bestuur BCL & sluiting sporthal ivm examens Staring college

Positief nieuws!
Nadat het vorige bestuur grotendeels had aangegeven hun bestuurstaken tijdens de ALV in maart ’24 te willen neer leggen, leek voorzitter Sander Heuvelink aanvankelijk als enig bestuurslid over te blijven. Tijdens de ALV d.d. 28-03-2024 stapten er gelukkig toch nieuwe mensen naar voren die samen met Sander de bestuurstaken op zich wilden nemen. In het bestuur zitten nu (zie foto) v.l.n.r:  Epko Haitsma, Jesse Sterne , Menno Buit, Sander Heuvelink en Ula Lucas. Samen gaan ze weer richting geven aan het beleid en de activiteiten van de BCL.                                                                                                                                                                       
Heb jij/heeft u zin om ook eens een potje mee te spelen om te zien of dit wat voor jou/u is? Van harte welkom op één van onze speelavonden! Maandag en donderdag voor de volwassenen van 20.00 – 22.00 uur en voor de jeugd elke donderdag van 19.00 – 20.00 uur. Vanwege de examens van de leerlingen van het Staring College in de Beemd liggen de komende weken onze speelavonden helaas even stil. Maar m.i.v. donderdag 30 mei ’24 zijn we allemaal weer welkom op  bovengenoemde tijden. Tot dan?!