Grote Club Actie

De grote club actie start op zaterdag 19 september. Badminton Club Lochem doet mee. We sparen voor een doel: jeugd, materiaal en het aangepast sporten. Help ons dit doel te realiseren door een lot of meerder loten te kopen. Dit kan eenvoudig en volledig op afstand. Klik op deze link. Daarna kies je het aantal loten en vul je de gegevens in. Alvast heel hartelijk dank 
Onze jeugdleden heeft ook boekjes met loten. Ze zetten zich in voor onze club en dat vinden wij een heldendaad. Dank jullie wel allemaal!